• 2013-2014 HEM Yetişkin Okuma Yazma Faaliyetleri İstatistikleri